2022 október 01

A hatékony tanuláshoz szükség van a teljes elménk használatára. Arra, hogy a gondolkodás örömforrássá váljon. A mi 8-10 éves gyermekeinknél most alapozzuk meg ezt az örömteli, hatékony tanulást.

Élményeken keresztül, tapasztalás útján éljük meg napjainkat az iskolában. Tanulunk látni, érezni, elfogadni, együtt dolgozni, megérteni, hogy eközben bátor, önmagukat jól ismerő emberekké válhassanak. Megismerjék vágyaikat, tudják megfogalmazni céljaik. Ismerjék fel, hogy ezért mit kell tenni, és járják is be bátran ezt a tanulási utat, hogy boldogok legyenek!

Ez kezdetben apró lépés, de minden hosszú út az első ilyen lépéssel kezdődik!

A tanulási sávok teljes mértékben adaptívak, egyénre szabottak. Ezekhez kooperatív tanulási technikákat, DIE-t, drámapedagógiai eszközöket, projekt módszert, érzelmi intelligencia fejlesztést, többszörös intelligencia fejlesztést, szimulációs játékokat, disputát, tanulásmódszertant, tanulás- irányítást használunk elsősorban.

Nagyon szeretem alkalmazni a tanítási drámát (DIE).

Maga a tanulás folyamata végig kísér minket egész életünkön át. A játék sokáig az egyik legfontosabb eszköze a tanulásnak.

A DIE különleges helyet foglal el a tanulási sávjainkban. A tanítási dráma a kísérő-gyermek-tananyag hármas viszonyrendszerében, a hagyományostól eltérő struktúrát jelent, illetve az általa megszerzett tudásminőség is eltér a megszokottól.

A kísérő tanár, a már meglévő ismeretekhez segíti megtalálni a különböző utakat, hogy más minőségben találkozzanak a gyermekek az új tudástartalommal. Maga a folyamat a legfontosabb, ahol az élmény feldolgozása az egyik legnyomatékosabb lesz. Az új élmény ezáltal a már összegyűjtött tapasztalatok és élmények sorába épül. Ez nem egyszerűen a "játsszuk el" állapot!

E módszer által a gyermekek megtanulják, hogy a dolgokról bármikor, bárhol, bárhogy lehet máshogyan, nem megszokottan gondolkodni! Olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyek az addig nem voltak a személyes tapasztalásaik közt.

"Élményt adni, élménnyel tanítani, élménnyé válni"

Bárány Márta