2022 szeptember 20

Hetente két felvételi felkészítővel, egy nyelvtan órával és egy tanulás módszertan órával van lehetőségem hozzájárulni nyolcadikos tanulóink minél sikeresebb központi felvételi vizsgájához.

Témakörönként készülünk fel a diákokkal egy-egy feladattípus megoldására, így időt tudok hagyni nekik, hogy leülepedjen egy adott tananyag és idővel készséggé tudjon válni annak feladatmegoldása. Majd gyakorlásképpen jöhetnek a korábbi évek felvételi feladatsorai.

Fontosnak tartom a lépcsőzetesen felépített haladást, amivel eljuthatunk a célig. Ezáltal nem csak a gyerekek tudása, hanem magabiztossága is fokozatosan nő. Vizsgarutint tudnak szerezni, mire eljön a „nagy megmérettetés” időpontja.

A kiscsoportos forma lehetővé teszi, hogy mindenkire elegendő figyelmem jusson, és egymást is segítsék, támogassák, meghallgassák. Minden kérdésre elegendő idő jut, egy-egy téma többszöri megbeszélése is lehetséges.

Kiemelt figyelmet fordítok a félév során a gyerekek fogalmazás készségének javítására, hogy a „Mit gondolsz” - „Tök jó” , ”Király” „Tökre nem tetszik” rövid ellenben frappáns kis válaszok helyett sikerüljön tíz szép barokkos körmondatot megkomponálniuk a felvételi fogalmazás részében.

Változatos és sokféle feladattípussal igyekszem a diákok kompetenciáit fejleszteni, szisztematikusan összeállított feladatlapokkal, Smartboard használatával, Prezikkel, játékos Worldwall, Learningapps, Kahoot feladatokkal.

Célom, hogy a diákoknak hatékony, fókuszált segítséget tudjak nyújtani, és mire eljön a nagy nap képesek legyen önállóan, magabiztosan alkalmazni a tanultakat.

Bakos Zita

" A Mi iskolánk a Te iskolád"