2022 augusztus 21
Iskolánkban Meixner-módszerrel tanítja az olvasást és írást a tanító néni. Ez a módszer Meixner Ildikó magyar gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai szakpszichológus nevéhez fűződik. Lényege, hogy az olvasás tanítását nem különíti el a beszédfejlesztéstől.
Messze tanítja egymástól az összekeverhető betűket, nagy figyelmet fordít a ritmusérzék, térbeli tájékozódás és nyelvi készségek fejlesztésére.
Jó alapot ad a szövegértéshez, mely elengedhetetlen a majdani hatékony önálló tanuláshoz.
Apró lépésekben, de már az első héten megtanulják a gyerekek az első betűket olvasni. Ez nagy sikerélményt jelent számukra, hiszen igazi nagy iskolásnak érzik ettől magukat.
Az írástanítás alaposan előkészítve, késleltetve zajlik, változatos módszerekkel (krémbe írás padon, óriás vázolólapok a padlón, betűelemek gyurmából, sorminták terményekből).
" AIÓ " füzeteink eltérnek a hagyományos iskolarendszerben használt vonalas füzetektől, hiszen a nagyobb sortávolság és a "kis ház" a sorok elején garantálja a gyermeknek a könnyebb tájékozódást és vonalvezetést.
A program lelke a "borítékos" feladat, ahol a gyermekek rengeteget szótagolnak, elősegítve ezzel a jó helyesírást. A borítékokban található képek, szótagok, szavak és mondatokat sokféle és változatos feladattípus kipróbálását teszik lehetővé, nagyon sok mozgásos feladattal összekapcsolva.
Nálunk sosem unalmas az olvasás és írás óra.