Közzétételi lista

A közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) és (3) alapján készült.

 • a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót: lásd a pedagógiai program nevelési program 15. pontját!
 • a beiratkozásra meghatározott idő: Az elsősök beiratkozása a tanév helyi rendje alapján, a további lehetőségek a pedagógiai program nevelési program 15. pontjában meghatározottak szerint.
 • A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 1-8. évfolyamon a Katasztrófavédelem által engedélyezett létszámig.
 • tandíj mértéke: nincs tandíj. A szülők az Együttműködési megállapodásban hozzájárulás megfizetését vállalják, amely alapesetben havi 80.000 Ft (évi 960.000 Ft).
 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: még nincs ilyen.
 • Az intézmény minden munkanap 8 órától 16.30-ig van nyitva. A tanítás 9 órakor kezdődik. Az események időpontjait lásd a tanév helyi rendjében!
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: még nincsenek ilyenek.
 • Szervezeti és működési szabályzatHázirend,  és a Pedagógiai program
 • Végzettségi adatok, kompetenciamérés eredményei, lemorzsolódási adatok
 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: nincsenek ilyenek.
 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét: lásd A tanév helyi rendje!
 • az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
 1. évfolyam: 3 fő
 2. évfolyam: 0 fő
 3. évfolyam: 4 fő
 4. évfolyam: 2 fő
 5. évfolyam: 2 fő
 6. évfolyam: 3 fő
 7. évfolyam: 3 fő
 8. évfolyam: 5 fő

COVID-protokoll