A Gyermekjogok Világnapja

A Gyermekjogok Egyezményét New Yorkban írták alá 1989. november 20-án, a Magyar Országgyűlés  1991. november 11-én ratifikálta. A Miiskolánk Pilisszentiván Általános Iskola alapítása óta az 1991. évi LXIV. törvény szellemében működik, azt nem célként, hanem a gyermekjogok minimumaként értelmezve. Az a személyközpontú pedagógia, amelyben az oktatásban érintett mindhárom fél (gyermek, szülő, pedagógus) egymás partnerei, egymás segítői a gyermekek egyéni bánásmódon alapuló fejlődésében,  garancia arra, hogy fizikailag és mentálisan egészséges környezetben nyílik ki tanulóink tehetsége, kreativitása, és válnak kritikusan gondolkodó, integer emberré.

Elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy saját képességeinkhez mérten a Gyermekjogok Egyezményének a szellemiségét minél nagyobb körben terjesszük, ezért a Gyermekjogok Világnapja alkalmából 2021. november 19-én 12.45 órai kezdettel nyitott konferenciát rendezünk a téma iránt érdeklődő szülőknek, valamint a témával kapcsolatos interaktív kooperatív érzékenyítő foglalkozást tartunk a gyerekeknek.

A rendezvényt a járványhelyzet miatt elhalasztjuk. A megtartásáról későbbi időpontban egyeztetünk. A megértésüket köszönjük.

Pukli István