Mi

A Miiskolánk adaptív pedagógia mentén működik, a személyközpontúságban hiszünk. Azaz: családlátogatás és személyes tapasztalat alapján pedagógiai diagnózist állítunk fel. Miután úgy érezzük, hogy kellő ismeret birtokába jutottunk a tanulóról, akkor vele és a szüleivel leülünk, és egyéni fejlesztési tervet készítünk, amelyet negyedévente közösen felülvizsgálunk, szövegesen értékeljük, megfogalmazzuk a fejlesztés további irányát. Fontos, hogy csak olyan feladat kerülhet a tervbe, amellyel mindannyian egyetértünk, és a személyiségünkből adódik annak végrehajtása. Alapvetően a kilenc kulcskompetencia fejlesztésében gondolkodunk. Nincs osztályzat, érdemjegy, dolgozat. Szövegesen értékelünk. Mindenki egyéni tempóban érik, ezt tiszteletben tartjuk, nem vagyunk hívei a közoktatásbeli éves “egyenlősítősdi” kimeneti méréseknek.Minden tanítási nap 9 órakor az affektív attitűd felmérésével kezdődik, ehhez igazítjuk az egyéni felfedező munkát és a tanári facilitációt. A mintegy háromórás tanulási sáv (ez szünetekkel együtt értendő, amikor a gyermek elfárad, pihenhet) végére érünk, akkor ismét megnézzük, miben változott a gyermekek érzelmi hozzáállása, amelyből igyekszünk tapasztalatokat leszűrni, és beépíteni a további munkánkba. Délutánonként is vannak kötött foglalkozások: angol nyelvi kezdő, anyanyelvi lektorral haladó csoport, kézműveskedés, sport, újságírás stb.A csütörtöki és a pénteki nap struktúrája más. Csütörtökön az affektív attitűd mellett a kognitívet is mérjük (az első három napon mit sikerült elsajátítaniuk a gyerekeknek), ez alapján direkt módon kooperatív kiscsoportokba osztjuk őket, és egy-egy témát dolgoznak fel. Ezzel három kompetenciaterületet igyekszünk erősíteni (anyanyelvi, matematikai, szociális); ezt az idegen nyelvi egészíti ki.Délután iskolagyűlésen döntenek a gyerekek a pénteki nap programjáról, és mivel demokratikus iskola vagyunk, más őket érintő kérdésekben is döntési lehetőséget biztosítunk a számukra.”Migalya István – Szundy Anna – Pukli István

  • info@miiskolank.com
  • igazgato@miiskolank.com