Miiskolánk Pilisszentiván Általános Iskola

A Miiskolánk adaptív pedagógia mentén működik, a személyközpontúságban hiszünk. Azaz: családlátogatás és személyes tapasztalat alapján pedagógiai diagnózist állítunk fel. Miután úgy érezzük, hogy kellő ismeret birtokába jutottunk a tanulóról, akkor vele és a szüleivel leülünk, és egyéni fejlesztési tervet készítünk, amelyet negyedévente közösen felülvizsgálunk, szövegesen értékeljük, megfogalmazzuk a fejlesztés további irányát. Fontos, hogy csak olyan feladat kerülhet a tervbe, amellyel mindannyian egyetértünk, és a személyiségünkből adódik annak végrehajtása. Alapvetően a hét kulcskompetencia fejlesztésében gondolkodunk. Nincs dolgozat, nincs házi feladat. Szövegesen is értékelünk, hiszen számokkal nem lehet valakit minősíteni (nem is csinálunk belőle nagy ügyet).

Mindenki egyéni tempóban érik, ezt tiszteletben tartjuk, nem vagyunk hívei a közoktatásbeli éves “egyenlősítősdi” kimeneti méréseknek. Minden tanítási nap 9 órakor az affektív attitűd felmérésével kezdődik, ehhez igazítjuk az egyéni felfedező munkát és a tanári facilitációt. Amikor a három 70 perces tanulási sáv (amelyet háromszor 70 perc szünet követ) végére érünk, akkor ismét megnézzük, miben változott a gyermekek érzelmi hozzáállása, amelyből igyekszünk tapasztalatokat leszűrni, és beépíteni a további munkánkba. Délutánonként is vannak kötött foglalkozások: angol nyelvi kezdő, anyanyelvi lektorral haladó csoport, kézműveskedés, sport, újságírás, zene stb. A pénteki nap struktúrája más. Ilyenkor az affektív attitűd mellett a kognitívat is mérjük (az első négy napon mit sikerült elsajátítaniuk a gyerekeknek), ez alapján direkt módon kooperatív kiscsoportokba osztjuk őket, és egy-egy témát dolgoznak fel közösen. Ezzel három kompetenciaterületet igyekszünk erősíteni (anyanyelvi, matematikai, szociális); ezt az idegen nyelvi egészíti ki. 

A demokratikus intézményrendszer kiépítésén dolgozunk. Minden évben diákigazgatót választunk, aki teljes jogkörrel részt vehet a nevelőtestület előkészítő munkájában. A hatalmi ágakat szétválasztottuk: a gyerekek parlamentáris keretek között döntenek az őket érintő kérdésekről, ők hozzák a saját szabályaikat. A végrehajtásért a diákigazgató és a csapata felel. Az ellenőrzés a pedagógusok feladata.

Kiemelt célunk a gyerekek belső motivációjának ébren tartása és megerősítése, de nem vetjük meg az olyan korszerű külső motivációs eszközöket sem, mint amilyen a gamifikáció.

 

Nevelőtestület

 

info@miiskolank.com
igazgato@miiskolank.com